Filtr Biznesu
REKLAMA

Ekspert- Biuro Usług Konsultingowych Jan Wróbel

W obecnej formie organizacyjnej działamy
od roku 2002 w branży usług inżynierskich. Zajmujemy się głównie:
-Oceną spełnienia przez maszyny i urządzenia zasadniczych wymagań w zakresie bezpieczeństwa i zdrowia użytkowników
-Analizą zagrożeń i oceną ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy
-Oceną spełnienia minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy
-Organizacją szkoleń z zakresu systemów zarządzania
-Opracowywaniem instrukcji użytkowania maszyn, dokumentacji Techniczno - Ruchowych /DTR/,stanowiskowych instrukcji BHP
-Wyceną maszyn, urządzeń i pojazdów

Dla realizacji w/w zadań współpracujemy z inżynierami różnych specjalności, tworząc interdyscyplinarne zespoły są to min.: mechanicy, elektrycy, automatycy i chemicy posiadający odpowiednie uprawnienia i bogate doświadczenie w realizacji tego typu usług.
Nasi rzeczoznawcy i specjaliści posiadają odpowiednie uprawnienia w zakresie:
-Budowa i eksploatacja maszyn i urządzeń
-Bezpieczeństwo i higiena pracy w zakładach przemysłowych
-Zmechanizowany sprzęt gospodarstwa domowego
-Wycena maszyn, urządzeń i pojazdów
-Auditor systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy,
-Rzeczoznawców ds. Jakości Produktów lub Usług wpisanych na listę Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej we Wrocławiu
-Biegłych Skarbowych Izby Skarbowej we Wrocławiu do oszacowania wartości maszyn, urządzeń i wyposażenia.

Służymy swoją wiedzą i wieloletnim doświadczeniem, udzielając pomocy technicznej producentom i importerom maszyn przy ocenie zgodności tych maszyn z wymaganiami zasadniczymi, w tym sporządzamy:
-RAPORTY I ORZECZENIA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA
-DEKLARACJE ZGODNOŚCI
-OZNAKOWANIE "CE"

Zgodnie z wymaganiami dyrektyw WE:

-2006/42/WE wdrożoną do polskiego prawa ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA GOSPODARKI z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn

-2006/95/WE wdrożoną do polskiego prawa ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA GOSPODARKI z dnia 21 sierpnia 2007 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego

Użytkownikom maszyn oferujemy pomoc techniczną przy ocenie maszyn stanowiących wyposażenie techniczne firmy, w tym sporządzenie:

-RAPORTU I ORZECZENIA SPEŁNIENIA MINIMALNYCH WYMAGAŃ
-ANALIZA ZAGROŻEŃ
-OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO
-OPRACOWYWANIE DOKUMENTACJI
-ORGANIZACJA SZKOLEŃ Z ZAKRESU SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA
-WYCENA MASZYN, URZĄDZEŃ I POJAZDÓW
Dane kontaktowe:
Ekspert- Biuro Usług Konsultingowych Jan Wróbel
Strachocińska 209
51-518 Wrocław
woj. dolnośląskie

tel.: (71) 346-65-29
tel.: (71) 783-65-36
tel.: 601-420-232

fax: 713466529

e-mail:

www.ekspert-ce.pl
Słowa kluczowe:
Oznakowanie CE maszyn i urządzeń, Deklaracje zgodności WE, Instrukcje obsługi maszyn i urządzeń, Analiza zagrożeń i ocena ryzyka zawodowego, Ocena spełnienia minimalnych i zasadniczych wymagań przez maszyny i urządzenia, dyrektyw 2006/42/WE i 2006/95/WE, Bezpieczeństwo i higiena pracy w zakładach przemysłowych, wycena maszyn, urządzeń i pojazdów
Nasza oferta w branżach:


Ilość odwiedzin: 3156

Galeria zdjęć:
Mapa - jak dojechać ?
Dane GPS:
E: 17.1604429
N: 51.0992269
Zaplanuj trasę do:
Ekspert- Biuro Usług Konsultingowych Jan Wróbel
Strachocińska 209
51-518 Wrocław
Start (miasto, ulica, nr domu)