Czym się zajmuje prawo pracy?

Prawo pracy to odrębna gałąź prawa związana z ogółem norm prawnych i społecznych porządkujących stosunki pracy. Podstawowym aktem prawnym regulującym prawa i obowiązki obu stron tych stosunków jest kodeks pracy. W tym artykule krótko przybliżamy najważniejsze informacja związane z kwestią tego, czym zajmuje się prawo pracy w Polsce.

Prawo pracy w Konstytucji, kodeks pracy jako najważniejszy akt prawny

Praca jest jedną z najważniejszych wartości w życiu człowieka. Już sama Konstytucja RP mówi o tym, że praca znajduje się pod ochroną Rzeczypospolitej Polskiej, a Państwo sprawuje nadzór nad warunkami wykonywania pracy. Przepisy dotyczące pracy Konstytucja wlicza do tzw. wolności i praw ekonomicznych, socjalnych i kulturalnych. Umieszczone są w rozdział II ustawy zasadniczej.

Prawo pracy w ujęciu szczegółowym zawarte jest jednak w innym akcie prawnym, mianowicie w Kodeksie Pracy uchwalonym jeszcze w 1974 roku. To tu zebrane są najważniejsze i bardziej szczegółowe wytyczne związane z zagadnieniami tej gałęzi prawa. Kodeks jest od ponad 40 lat na bieżąco nowelizowany, jednak coraz więcej specjalistów, zarówno ze strony pracowników jak i pracodawców, głośno mówi o potrzebie uchwalenia nowego aktu. Dopasowanego do współczesności.

Stosunek pracy i Państwowa Inspekcja Pracy – podstawowe pojęcie prawa pracy w Polsce

Podstawowe pojęcie prawa pracy to stosunek pracy, czyli relacje zachodzące pomiędzy pracownikiem a pracodawcą. Podstawową przesłanką do wystąpienia stosunku pracy jest to, że pracownik zobowiązuje się świadczyć na rzecz pracodawcy pracę w miejscu i czasie przez niego określonym i pod jego kierownictwem, a pracodawca zobowiązuje się do zapłaty odpowiedniego wynagrodzenia. Wynika to wprost z kodeksu pracy (art. 22). Należy mieć na uwadze, że kodeks pracy nie obejmuje osób zatrudnionych na innego typu umowach, tj. umowach cywilno-prawnych (zlecenie, dzieło). Tu zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.

Do najważniejszych zagadnień prawa pracy wliczają się także pojęcie jak pracownik, pracodawca, wynagrodzenie, zatrudnienie, umowa o pracę, spór zbiorowy, strajk, świadectwo pracy czy Państwowa Inspekcja Pracy (PIP). Ta ostatnia instytucja to państwowy organ nadzoru i kontroli nad przestrzeganiem prawa pracy. Co ciekawe, PIP została powołana już w 1919 r. dekretem ówczesnego Naczelnika Państwa, Józefa Piłsudskiego. Poza okresem okupacji niemieckiej, kiedy to PIP została włączona do niemieckiego urzędu pracy, działa nieprzerwanie od 100 lat.

Prawo pracy na co dzień. Gdzie szukać informacji i pomocy prawnej?

Ponieważ prawo pracy jest często dla zwykłego obywatela zbyt zawiłe, w sprawach związanych z prawem pracy sięgamy po pomoc prawnika. Jeśli jesteśmy zmuszeni do pozwania swojego pracownika, byłego pracodawcy lub wszczęcia sporu to właśnie do adwokata warto skierować się o pomoc. Najlepiej szukać go w sieci np. poprzez wpisanie w Google adwokat Wrocław lub inną nazwę miasta. Powinna być to osoba wyspecjalizowana w prawie pracy, dla której nie będzie stanowiło problemu poprowadzenie spraw związanych z zagadnieniami takimi jak ustanie stosunku pracy, nieuzasadnione zwolnienie czy pozew o wypłatę zaległego wynagrodzenia. Dobrze, aby adwokat miał specjalizację prawo pracy oraz posiadał doświadczenie w prowadzeniu spraw z obu stron barykady. To znaczy aby miał w swoim portfolio zarówno klientów ze strony pracowników, jak i firm czy korporacji. Pozwala to na kompleksowe podejście do sprawy.

[Głosów:2    Średnia:3/5]

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ