Czym są Dyrektywy Nowego Podejścia?

Dyrektywy Nowego Podejścia to przepisy prawne wprowadzone przez Unię Europejską w zakresie wymagań dotyczących różnych produktów. Dzięki ujednoliceniu zasad znikają bariery techniczne dla firm produkcyjnych, a obrót towarami zyskuje na przejrzystości.

Jakie produkty obejmują przepisy Dyrektyw Nowego Podejścia?

Zgodność z zasadami Dyrektyw Nowego Podejścia muszą mieć wszystkie produkty, które są po raz pierwszy dopuszczone do obrotu lub oddane do użytku. Przepisy obejmują wiele różnych grup towarów. Znajdziemy wśród nich zarówno maszyny, materiały budowlane, środki wybuchowe i wyroby medyczne, a nawet zabawki. Oczywiście do każdego rodzaju produktów mają zastosowanie tylko wybrane dyrektywy. Przykładowo są osobne wymagania dla materiałów budowlanych. Natomiast urządzenia techniczne i maszyny produkcyjne muszą być zgodne z dyrektywą maszynową, a także zależnie od ich właściwości i przeznaczenia np. z dyrektywą  dla urządzeń ciśnieniowych, czy dyrektywą ATEX.  Jeśli natomiast maszyna zawiera zbiornik ciśnieniowy, to poza spełnianiem zasad dyrektywy maszynowej konieczna jest również zgodność z dyrektywą 2009/105/WE dotyczącą prostych zbiorników ciśnieniowych. Osobne przepisy są też przewidziane dla urządzeń, które są używane na zewnątrz pomieszczeń i  emitują hałas.

Jak sprawdzić, czy dany produkt jest zgodny z wytycznymi Dyrektyw Nowego Podejścia?

Wszystkie towary, które spełniają wytyczne Dyrektyw Nowego Podejścia posiadają symbol CE. Znak ten jest umieszczany przez producenta i gwarantuje on pełną zgodność z wymogami. To producent ponosi odpowiedzialność za zgodność tej deklaracji ze stanem faktycznym. Aby dowiedzieć się więcej o Dyrektywach Nowego Podejścia np. dyrektywie maszynowej warto wejść na stronę: http://www.bureauveritas.pl/services+sheet/
ocena+bezpieczenstwa+maszyn+i+urzadzen+przemyslowych
.+dyrektywa+maszynowa+2006+42+we

[Głosów:1    Średnia:5/5]

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ