Jak oszczędzać na emeryturę

Choć emerytura jest dla większości dosyć odległym w czasie wydarzeniem, to warto zabrać się za oszczędzanie z myślą o emeryturze możliwie jak najwcześniej.

Oszczędzanie samodzielne

Z myślą o emeryturze można podpisać umowę ubezpieczenia na życie i dożycie. Ubezpieczyciel wypłaci świadczenie w przypadku, gdy ubezpieczony umrze lub też będzie wypłacać świadczenie w postaci comiesięcznej renty w przypadku, gdy ubezpieczony dożyje określonego w polisie wieku. Zawierając umowę takiego ubezpieczenia warto zwrócić uwagę na opłaty, związane z jego obsługą. Osoby, które nie do końca mają zaufanie do ubezpieczycieli, mogą same oszczędzać z myślą o emeryturze. Do tego celu wystarczy rachunek oszczędnościowy, na który co miesiąc będą przelewane określone sumy. Ważne, aby te pieniądze nie mogły być wykorzystane na bieżące wydatki. Przy zgromadzeniu większej kwoty takie środki można przelać na lokatę rentierską, która uniemożliwia skorzystanie ze środków przed upływem okresu, na jaki została zawarta, a jednocześnie ubezpieczony może mieć dostęp do wypłacanych z góry odsetek.

IKE i IKZE

Jeszcze kilka lat temu rząd namawiał Polaków do samodzielnego oszczędzania na indywidualnych kontach emerytalnych, prowadzonych jako IKE lub IKZE. Takie rachunki różnią się dostępnością oraz kwotą, jaką można na nie przelać w ciągu roku fiskalnego. Każdy Polak może mieć jedno konto IKE i jedno konto IKZE, przy czym od zgromadzonych środków nie pobiera się podatku od zysków kapitałowych jeśli środki nie będą wypłacone przed emeryturą. W 2016 roku na jedno konto IKE można przelać maksymalnie 12 165 zł, na jedno konto IKZE – 4 866 zł. W przypadku oszczędzania na IKZE można również korzystać z odliczeń podatkowych przy rozliczeniach z Urzędem Skarbowym. Takie konta prowadzą domy maklerskie czy fundusze inwestycyjne, ale również banki (jako rachunki oszczędnościowe) czy towarzystwa emerytalne.

Środki zgromadzone na IKE mogą podlegać dziedziczeniu, jednak bez względu na to, czy będą wypłacone, czy przelane na IKE spadkobiercy, nie są opodatkowane podatkiem od spadków i darowizn.

[Głosów:1    Średnia:5/5]

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ