Kim jest audytor energetyczny?

1 października 2016 weszła w życie ustawa nakazująca przeprowadzanie audytu energetycznego dla firm, które zatrudniają średniorocznie co najmniej 250 pracowników.

A także m.in. dla tych, które osiągnęły roczny obrót netto, ze sprzedaży towarów i usług oraz operacji finansowych, o równowartości w złotych co najmniej 50 mln euro. Ustawa ta nie dotyczy mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.   

Jaki jest cel przeprowadzenia audytu energetycznego?

Dzięki przeprowadzeniu takiej kontroli można ocenić wielkość i charakterystykę aktualnego zużycia energii w całym przedsiębiorstwie, bądź w jakimś konkretnym procesie. Firma otrzymuje kompleksowy raport z oceną efektywności oraz kosztów wprowadzenia ewentualnych zmian w różnych strukturach biznesu, w celu poprawy bilansu energetycznego. Przeprowadzaniem tej procedury zajmują się audytorzy energetyczni. Z tego artykułu dowiesz się, na czym polega ich praca.

Jaka wiedzę i umiejętności musi mieć audytor energetyczny?

Osoba na tym stanowisku musi przede wszystkim doskonale znać prawo energetyczne oraz wymagania normy ISO 50001 wraz z ich praktyczną interpretację. Dodatkowo w pracy audytora energetycznego często przydaje się znajomość zagadnień związanych z ochroną środowiska, a także systemu zarządzania jakością oraz zasad BHP. Poza tym konieczne jest posiadanie wiedzy zarówno teoretycznej, jak i praktycznej z zakresu audytowania. Ponieważ do zadań audytora należy również zdobywanie i przekazywanie informacji ważną umiejętnością jest zdolność efektywnego komunikowania się. Audytor energetyczny powinien umieć planować, przeprowadzać i podsumowywać kontrole prowadzone zarówno samodzielnie, jak i w grupach. Kandydaci do pracy w takim charakterze mogą zdobyć wymagany zasób wiedzy poprzez udział na szkoleniu: www.szkolenia.bureauveritas.pl  

Czym zajmuje się audytor energetyczny?

Do obowiązków audytora należy przygotowywanie i przeprowadzanie audytu energetycznego. Osoba na tym stanowisku zajmuje się zarówno przygotowywaniem stosownej dokumentacji np. list kontrolnych, czy raportów, jak i pracą w terenie: przeprowadzaniem pomiarów i zbieraniem informacji w poszczególnych budynkach, działach, czy liniach produkcyjnych firmy. Celem pracy jest między innymi poprawa efektywności Systemu Zarządzania Energią.

[Głosów:1    Średnia:5/5]

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ