Baza Danych o Odpadach

Wraz z nowelizacją ustawy o odpadach powstał nowy obowiązek dla przedsiębiorców którzy wprowadzają na rynek produkty w opakowaniach. Obowiązkiem tym jest rejestracja w Bazie Danych o Odpadach (BDO).

W Bazie Danych o Odpadach (BDO) przetwarzane są dane o podmiotach, które wprowadzają na rynek produkty, również te w opakowaniach oraz gospodarujące odpadami. Przy rejestracji w BDO, nadawany jest indywidualny – 9 cyfrowy – numer rejestrowy. Od stycznia 2020 w BDO można zarejestrować się elektronicznie więc numer nadaje automatycznie system.

Baza Danych o Odpadach ma celu lepsze uszczelnienie systemu gospodarowania odpadami i wpływ na zwiększenie poziomu recyklingu produkowanych odpadów.

Obowiązek rejestracji w BDO powstaje niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa lecz od zakresu jej działania. Nawet jednoosobowe działalności gospodarcze, które wytwarzają odpady i prowadzą ich ewidencję, wprowadzają na terytorium kraju produkty w opakowaniach, produkują, importują lub kupują od unijnych firm opakowania mają obowiązek rejestracji w tej bazie.

Względem przedsiębiorców powstaje także obowiązek zawarcia na wystawianej fakturze bądź paragonie nadanego numer BDO.

Artykuł 63 ustawy o odpadach stanowi, że podmiot jest obowiązany umieszczać numer rejestrowy na dokumentach sporządzanych w związku z prowadzoną działalnością.

Przepis ten ma charakter bardzo ogólny i nie precyzuje on dokładnie, o jakie dokumenty chodzi. Jednak numer BDO na fakturze musi się znaleźć. Powinien się on znaleźć tam niezależnie od rodzaju faktury zarówno na zwykłej fakturze VAT, fakturze bez VAT, zaliczkowej, końcowej czy fakturze VAT marża.

Kolejne pytanie które się nasuwa: czy jest obowiązek umieszczania numeru BDO na każdej fakturze, czy wyłącznie na fakturach dotyczących tej części działalności która jest związana z odpadami? Niestety kwestia ta także nie jest doprecyzowana. W związku z tym dla bezpieczeństwa zaleca się firmom wpisywanie numeru BDO na każdej fakturze, zarówno dotyczącej działalności związanej z odpadami, jak i innej.

Jak uzupełnić BDO na fakturze? Wystawiając fakturę w dobrym systemie komputerowym będzie do tego aktualnie odpowiednie pole na wprowadzenie tego numeru. Na fakturze oraz paragonie niefiskalnym powinien się on znaleźć obok numeru NIP przedsiębiorcy. Na paragon fiskalny trzeba taki numer BDO wprowadzić ręcznie, aby został on wydrukowany.

[Głosów:0    Średnia:0/5]

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ