Inwestowanie w papiery wartościowe lub waluty wymaga obrania optymalnej dla siebie strategii, zwłaszcza gdy mamy do czynienia ze spadkiem lub dużymi wahaniami rynku. Strategie inwestycyjne są tym samym dla inwestora, czym biznesplan dla przedsiębiorcy. Określają kierunek działania, szacują potencjalne zyski i straty, pozwalają realizować zamierzone cele. Bez dobrej strategii inwestor może podejmować decyzje pod wpływem emocji, co często kończy się dotkliwą stratą. Jakie czynniki mają największy wpływ na naszą taktykę i jakie strategie inwestycyjne mamy do wyboru?

Od czego zależy wybór taktyki inwestowania?

Podstawowym kryterium przy wyborze strategii jest tolerancja na ryzyko. Jeśli akceptujemy możliwość utraty całego kapitału, będziemy inwestować w instrumenty ryzykowne (akcje, waluty), ale oferujące wysoką stopę zwrotu. Konserwatywni inwestorzy będą lokować majątek w obligacjach skarbowych, lokatach bankowych czy gotówce. Natomiast przy zrównoważonym stylu inwestowania podzielimy kapitał pomiędzy instrumenty bezpieczne i ryzykowne, co pozwoli nam zmaksymalizować zyski i jednocześnie ograniczyć możliwość utraty wszystkich oszczędności.

Strategie inwestycyjne zależą także od preferowanego horyzontu czasowego (czyli na jak długi okres chcemy „zamrozić” kapitał), oczekiwanych zysków i oczywiście naszej wiedzy o mechanizmach inwestowania.

Taktyka inwestowania powinna być również optymalnie dopasowana do profilu inwestora – jego wieku, sytuacji rodzinnej, posiadanego majątku i źródeł finansowych. Z reguły osoby starsze, które wkrótce przejdą na emeryturę, wybierają instrumenty zapewniające niski, ale stabilny zysk. Agresywne inwestowanie cechuje ludzi, którzy osiągają wysokie dochody stałe i regularnie generują oszczędności.

Podstawowe strategie inwestycyjne

Wiemy już, co trzeba brać pod uwagę przy wyborze taktyki. Teraz pora określić nasz plan działania, dzięki któremu osiągniemy zamierzony sukces. A oto najpopularniejsze strategie:

spekulacje –  podejmowanie ryzykownych transakcji w celu wypracowania dużego zysku w jak najkrótszym czasie (akcje krótkoterminowe, Forex);

kup i trzymaj  – wybieranie instrumentów, które mają zapewnić przewidywane zyski w długim horyzoncie czasowym (zwykle akcje średnio- i długo terminowe);

metoda bieżącego dochodu – kupowanie instrumentów, które zapewnią stały i bezpieczny zysk (głównie obligacje);

wyczucie tendencji rynkowych – inwestor dokonuje częstych zmian w portfelu inwestycyjnym, podążając za przewidywanymi trendami ;

strategia uśredniania ceny – inwestor kupuje instrumenty (akcje) w regularnych odstępach czasu, zawsze za taką samą kwotę, niezależnie od sytuacji na rynku.

Bez względu na to, jaką strategię inwestycyjną obierzemy, nasze powodzenie zależy głównie od wiedzy o danym rynku – to kluczowy czynnik przy podejmowaniu jakichkolwiek decyzji w zarządzaniu pieniędzmi. Chęć uzyskania wysokiej stopy zwrotu, akceptacja dużego ryzyka i możliwość swobodnego operowania kapitałem nie wystarczy, jeśli nie mamy zielonego pojęcia o działaniu giełdy czy rynku Forex.

[Głosów:0    Średnia:0/5]

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ