Podwójny szczyt

Podwójny szczyt to popularna formacja giełdowa

Czym jest podwójny szczyt na kursie giełdowym?

Inwestorzy, którzy zajmują się alokowaniem kapitału na giełdzie, próbują na różne sposoby przewidzieć, jak zachowa się kurs akcji w przyszłości. Nie powinno to nikogo dziwić, ponieważ właśnie od wahań cen akcji zależą ich dochody. Nierzadko próbuje się „wpisać” ruchy akcje w pewne ogólne modele. Jednym z nich jest tzw. podwójny szczytCzym jest ta formacja na kursie giełdowym?

Podwójny szczyt – podstawowe informacje

Podwójny szczyt to dość popularny termin, którego używa się w kontekście opisu kursu akcji spółek giełdowych. Co on oznacza? Przejdź do dalszej części tekstu, a poznasz odpowiedź.

Podwójny szczyt to formacja techniczna, którą niektórzy badawcze i analitycy giełdowi zauważają na wykresach kursów akcji spółek. Pokazuje ona, że cena akcji danego przedsiębiorstwa osiągnęła dwa razy podobny, bardzo wysoki poziom – mogą być to najwyższe wartości od kilku lub kilkunastu lat, a czasem nawet w całej działalności biznesowej. Między tymi dwoma szczytami zachodzi czasowe obniżenie kursu. Stąd właśnie formacja podwójnego szczytu przypomina swoim wyglądem literę „M” – tak też czasem określa się ten model.

Niestety, taka informacja nie oznacza nic dobrego dla inwestora. Dlaczego? Odpowiedź na pytanie nie jest szczególnie trudne – praktyka pokazuje, że po osiągnięciu podwójnego szczytu kurs akcji zaczyna  stopniowo się obniżać, często osiągając poziom wyraźnie niższy w porównaniu ze stanem sprzed gwałtownych wzrostów.

O punktach szczytowych, które standardowo pojawiają się w przypadku formacji podwójnego szczytu, mówi się czasem, że doszły do tzw. punktu oporu. Oznacza to nieformalną (choć lepszym określeniem byłoby raczej: psychologiczną) granicę, co do której inwestorzy uważają, że kurs danej spółki go nie przekroczy. Taki stan rzeczy jest z jednej strony oznaką realizmu, z drugiej zaś – utrudnia on wybicie się kursu akcji ponad dotychczasowy poziom.

Podwójny szczyt na kursie giełdowym – co to oznacza?

Podwójny szczyt to sygnał pokazujący, że cena akcji osiągnęła trudny do przekroczenia poziom. Wzrost kursu akcji może zostać powstrzymany właśnie w tym miejscu, ponieważ inwestorzy zaczynają sprzedawać akcje (tzn. realizować zyski).

W rezultacie podwójny szczyt może skłonić inwestorów do sprzedaży, a czas trwania tymczasowej korekty powinien dać nam do zrozumienia, czy mamy do czynienia z opisywaną formacją. Jeśli korekta ta trwa nie dłużej niż kilka tygodni, wedle szerokiego prawdopodobieństwa mamy do czynienia z korektą akcji giełdzie.

Wskaźnik podwójnego dna

Przeciwieństwem formacji szczytowej na giełdzie jest tzw. formacja podwójnego dna. Nie będziemy przedstawiać tu obszernych definicji. Musisz jedynie zdawać sobie sprawę z tego, że formacja podwójnego dna to zupełne przeciwieństwo modelu M, a zachodzące wówczas zmiany w notowaniach akcji (a konkretnie: dwa głębokie spadki cen akcji) również mogą być wykorzystane podczas planowania ruchów na giełdzie.

Podsumowanie

Inwestowanie na giełdzie w oparciu o formacje to dobre rozwiązanie, ale nie oznacza to jeszcze, że nie mamy do dyspozycji innych rozwiązań. Poza tym, samo opieranie się na miernikach i kursie z może nie zagwarantować sukcesu. Wręcz przeciwnie, biznes – w tym także rynki finansowe – jest dynamiczny, W związku z tym na kurs akcji danej spółki mogą wpływać różne, czasem niedające się przewidzieć zdarzenia. W takiej sytuacji formacja, początkowo przypominająca podwójny szczyt, ostatecznie zapewne przyjmie inny kształt.

[Głosów:0    Średnia:0/5]

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ