kontrakty futures

Kontrakty futures stanowią umowę prawną pomiędzy dwiema stronami, w celu handlu aktywami po ustalonej z góry cenie, w określonym terminie. Futures są przedmiotem obrotu na rynku regulowanym i mogą być wykorzystywane do uzyskania ekspozycji na różne aktywa, takie jak towary lub indeksy. Są one również często określane jako „kontrakty terminowe”.

Kontrakty futures – jak to działa?

Kontrakty terminowe są standaryzowane w celu określenia jakości i ilości bazowego składnika aktywów. Kiedy przedsiębiorca kupuje kontrakty futures, przyjmuje na siebie obowiązek zakupu aktywów bazowych po uzgodnionej cenie, po zakończeniu kontraktu terminowego. Gdy go sprzedaje, staje się zobowiązany do sprzedaży składnika aktywów po uzgodnionej cenie w dniu wygaśnięcia.

Podczas gdy niektóre kontrakty futures wymagają fizycznej dostawy samego składnika aktywów, inne mogą być korygowane gotówką. Gdy przedsiębiorcy płacą gotówką, wymieniają cenę wskazaną w umowie, która może różnić się od aktualnej ceny rynkowej.

Wszystkie kontrakty terminowe futures mają datę wygaśnięcia, która jest momentem, w którym aktywa bazowe mają być dostarczone w przyszłości. Różni się to od ceny „spot”, która jest ceną rynkową, jeżeli transakcja wygaśnie tego samego dnia.

Producenci surowców często korzystają z kontraktów terminowych, aby zabezpieczyć cenę swojego produktu przed sprzedażą, ponieważ futures są sposobem na zablokowanie ceny aktywów w dłuższej perspektywie, utrzymując w ten sposób ceny na stałym poziomie. Jednak większość inwestorów preferuje zakup kontraktów futures z zamiarem odsprzedaży ich po wyższej cenie i osiągnięcia zysku. Kontrakty terminowe są często wykorzystywane jako zabezpieczenie przed innymi transakcjami lub dla czystej spekulacji.

Przykład kontraktów futures

Załóżmy, że jesteś zainteresowany handlem DAX, który ma (przykładowo) aktualną cenę zakupu 10,700€. Możesz kalkulować, że jeśli rynek osiągnie poziom cen 10 750 €, to będzie ona nadal rosnąć, więc decydujesz się skorzystać z kontraktu futures, aby kupić po 10 750 € w przeciągu dwóch miesięcy.

W dniu wygaśnięcia, jeśli DAX był notowany na kwotę 10 770 €, możesz zrealizować kontrakt terminowy, po to aby dokonać zakupu po uzgodnionej cenie 10 750 € i zarobić. W przypadku pogorszenia koniunktury lub gdyby cena nigdy nie osiągnęła poziomu 10 750 EUR, nadal musiałbyś zapłacić uzgodnioną kwotę i poniósłbyś wtedy stratę.

Wielkość osiągniętego zysku lub straty zależy od liczby umów będących przedmiotem obrotu i wartości każdego kontraktu dla każdego punktu wejścia.

[Głosów:0    Średnia:0/5]

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ