Upoważnienie może być bardzo wygodnym sposobem na załatwienie np. spraw urzędowych czy biznesowych. Inaczej nazywane jest pełnomocnictwem. Pozwala na to, by wskazana osoba w naszym imieniu wykonała czynność prawną, taką jak przedłożenie czy odbiór dokumentów. Jednak jak napisać upoważnienie, aby mieć pewność, że będzie ono miało moc prawną?

Upoważnienie – jak napisać?

Najważniejsze elementy upoważnienia to dane osoby upoważniającej oraz osoby upoważnianej, a także zakres upoważnienia. Innymi słowy, musimy napisać kim jesteśmy i kogo chcemy upoważnić, a także opisać czynność, którą ta osoba może wykonać. W upoważnieniu muszą być podane imiona i nazwiska oraz numer dowodu osobistego. Często podaje się również PESEL.

Ponadto w rogach standardowo dodajemy miejscowość i datę.

Przykładowy tekst upoważnienia może wyglądać następująco:

Warszawa, 1.01.2018

Upoważnienie

Ja, Jan Kowalski, legitymujący się dowodem osobistym nr ABC 123456, zamieszkały w Warszawie przy ulicy Nowej 1, upoważniam Annę Nowak, legitymującą się dowodem osobistym nr ABC 789012, do odbioru listu poleconego.

Podpisano,

Jan Kowalski

Jeśli zastanawiasz się jak napisać upoważnienie, tj. czy wykonać je ręcznie czy na komputerze, powinieneś wiedzieć, że obie możliwości są dopuszczalne, jednak podpis zawsze powinien być odręczny. Najlepiej umieścić tzw. czytelny podpis, a nie jedynie parafkę. Czasem zdarza się również, że upoważnienie jest ważne tylko, kiedy zostaje poświadczone notarialnie.

Kiedy piszemy upoważnienie?

W jakich sytuacjach można napisać upoważnienie? Przykładów można by podać bardzo wiele. Często upoważnienia dotyczą odbioru listów i paczek przez pracowników lub członków rodziny. Możesz np. napisać upoważnienie, w wyniku którego zatrudniona przez Ciebie osoba będzie mogła odbierać korespondencję w siedzibie Twojej firmy lub na poczcie. Ważne jest, by zaznaczyć dokładnie zakres upoważnienia. Jeżeli upoważnienie będzie określało, że pracownik może wykonać czynność wyłącznie w siedzibie firmy, list na poczcie nie zostanie mu wydany. Dzięki temu przedsiębiorca może wygodnie i bezpiecznie rozdzielić obowiązki. Nie musisz się obawiać, że Twój pracownik nadużyje pełnomocnictwa, jeżeli dokładnie je sformułujesz. Nic też nie stoi na przeszkodzie, by upoważnienie zawierało nazwę firmy czy też zakres czasowy, w którym wskazana osoba jest upoważniona do wykonywania danej czynności. To oznacza, że raz wypisane upoważnienie nie będzie mogło być używane, gdy już nie będziesz sobie tego życzyć.

Pytanie o to, jak napisać upoważnienie pojawia się również często w kontekście głosowania w wyborach parlamentarnych, prezydenckich czy samorządowych. Ustanowienie takiego pełnomocnictwa jest jak najbardziej możliwe, jednak w tym wypadku musi być ono dokonane przed wójtem lub burmistrzem albo osobą upoważnioną przez wójta lub burmistrza. Z takiej możliwości korzystają często osoby niepełnosprawne lub seniorzy, którzy mają problem, by samodzielnie dotrzeć do najbliższego lokalu wyborczego.

[Głosów:16    Średnia:2.1/5]

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ