Kredyt dla rolników

Produkcja rolna to w dalszym ciągu jedna z ważniejszych gałęzi polskiej gospodarki. W ostatnich latach dokonał się w jej ramach znaczący postęp. Otwarcie rynku europejskiego pozwoliło naszym rolnikom na zwiększenie dochodowości produkcji. Sam proces dochodzenia do standardów unijnych wymagał jednak sporych kapitałów. Z tego też powodu – oraz racji dużej sezonowości produkcji – rolnicy stali się w ostatnim czasie stałymi klientami polskich banków.

Kredyt dla rolników – podstawowe rodzaje

Instytucje finansowe oferują rolnikom różne rodzaje finansowania, dostosowane do ich potrzeb, oczekiwań oraz branżowej specyfiki. Jakie podstawowe typy kredytów i pożyczek dla rolników można wyróżnić?

Kredyt konsumpcyjny. Nie różni się specjalnie od pożyczek czy kredytów oferowanych pozostałym konsumentom, zdarza się jednak, że w przypadku tego typu finansowania banki stosują specyficzne warunki dla poszczególnych grup zawodowych. Warto więc zapytać podczas wizyty w banku,  czy ten nie ma przypadkiem w ofercie specjalnych kredytów, dedykowanych właścicielom gospodarstwa rolnego.

Kredyt inwestycyjny dla rolników. Nowoczesna produkcja rolna wymaga sporych nakładów kapitałowych, nie należy więc specjalnie dziwić się temu, że wiele banków przygotowało specjalne oferty kredytów inwestycyjnych dla producentów żywności. Pozwalają one na sfinansowanie zakupu specjalistycznych maszyn i urządzeń, remonty i budowy budynków gospodarczych, zakup środków transportu.

Kredyt obrotowy dla rolników. Główną bolączką wielu gospodarstw jest sezonowość produkcji. Bardzo częste są więc sytuacje, gdy rolnik ponosi koszty środków produkcji (nawozów, paliwa do maszyn, oprysków czy specjalistycznych usług) przez cały praktycznie rok, podczas gdy przychody i zyski notuje jedynie w krótkim czasie – podczas sprzedaży zebranych plonów. Kredyt dla rolników, przeznaczony na finansowane bieżącej działalności ma zapewnić prawidłowe funkcjonowanie gospodarstwa podczas miesięcy, w których nie odnotowuje ono dodatnich przepływów pieniężnych.

Kredyt dla rolników – jak wygląda procedura ich uzyskania

Należy zaznaczyć na początku, że każda z instytucji finansowych ma nieco odmienne podejście  do klientów tego sektora. Warto mieć to na względzie – fakt odrzucenia wniosku kredytowego przez jeden z banków nie oznacza automatycznie takiej samej decyzji w innych instytucjach finansowych.

Przede wszystkim w zdecydowanej większości przypadków rolnik będzie proszony o odpowiednie udokumentowanie dochodów. Może to odbywać się w dwóch różnych formach. Bardzo często spotyka się wymóg przedstawienia nakazu płatniczego podatku rolnego i leśnego. Dokument ten zawiera informacje o ilości posiadanych przez wnioskodawcę hektarów przeliczeniowych. Na tej podstawie bankowcy szacują dochody z produkcji w danym gospodarstwie. Alternatywą jest okazanie faktur, potwierdzających wysokość faktycznie uzyskanych wpływów z tytułu skupu płodów rolnych lub żywca.

Oczywiście rolnik musi też być przygotowany na badanie historii kredytowej w BIK – nierzetelność w spłacaniu wcześniejszych zobowiązań mogą być przeszkodą w uzyskaniu finansowania.

[Głosów:0    Średnia:0/5]

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ