Pytanie o najlepszy fundusz inwestycyjny jest z góry chybione, gdyż każdy inwestor ma własne kryterium wyboru. Dla pani Jadzi – emerytki, liczy się przede wszystkim ochrona kapitału przed inflacją i bezpieczeństwo. Pan Wiesław, prężny przedsiębiorca, będzie inwestował agresywnie w celu uzyskania jak najwyższych profitów. Tomek, student ekonomii, będzie lokował niewielkie kwoty w różnych aktywach, aby drogą eksperymentów wypracować własną strategię inwestowania. Można zatem rzec, że najlepsze fundusze inwestycyjne to te, które odpowiadają potrzebom inwestora i pozwalają mu zrealizować indywidualne cele.

Jak wybrać najlepszy fundusz?

Jeśli inwestujemy po raz pierwszy, zapewne zniechęca nas ilość dostępnych funduszy. Nie musimy daleko szukać – możemy przystąpić do funduszu działającego przy naszym banku. Jednak takie rozwiązanie nie zawsze będzie dla nas optymalne, zwłaszcza jeśli szukamy bezpiecznego zysku, a fundusz lokuje kapitał głownie w akcjach nowopowstałych spółek i spółek wzrostowych.

Aby znaleźć najlepsze dla siebie rozwiązanie, na początek warto określić swoje potrzeby i cele. Na internetowych stronach branżowych znajdziemy ankiety ułatwiające ocenę potencjału inwestycyjnego. Aby określić swój profil inwestora, wystarczy odpowiedzieć na kilka prostych pytań. Wybierając najlepsze fundusze inwestycyjne, musimy bowiem wziąć pod uwagę czynniki ekonomiczne i osobiste tj. sytuację zawodową, stan majątku, stopień tolerancji na ryzyko, wiek, stan cywilny, cechy osobowości, a także doświadczenie i wykształcenie.

Dopiero ustalenie indywidualnego profilu pomoże nam zbudować modelowy portfel inwestycyjny. Co to takiego? Portfel modelowy to sposób, w jaki podzielimy nasz kapitał pomiędzy różne fundusze w celu dywersyfikacji ryzyka i zoptymalizowania zysków. Przykładowo, fundusz rynku pieniężnego i gotówkowego (bony skarbowe, bony pieniężne, certyfikaty depozytowe) może mieć 30% udziału w naszym kapitale. 20% kapitału możemy ulokować w funduszu mieszanym, który inwestuje w akcje i obligacje. Jeśli akceptujemy wysoki stopień ryzyka, kolejne 20% możemy wpłacić do funduszu akcji. Resztę (30%) możemy ulokować w funduszu inwestującym w instrumenty dłużne, tj. obligacje.

Najlepsze fundusze inwestycyjne – jak je znaleźć?

Po stworzeniu profilu i wybraniu portfela modelowego, strona internetowa poświęcona inwestowaniu poprowadzi nas prosto do wyszukiwarki, która ułatwi nam wybranie instytucji odpowiednich do naszych preferencji. Innym sposobem jest skorzystanie z internetowych rankingów funduszy inwestycyjnych. Raport tworzony jest co miesiąc na podstawie wskaźnika efektywności funduszu (Information Ratio), który wylicza się poprzez porównanie dodatkowej stopy zwrotu do poziomu ryzyka – najlepsze fundusze inwestycyjne osiągają wartość IR powyżej 0,75. Przy wyborze funduszu możemy również kierować się wysokością opłat. Zwróćmy uwagę szczególnie na opłaty za prowadzenie funduszu oraz opłaty manipulacyjne, czyli prowizję od zakupu jednostki.

[Głosów:0    Średnia:0/5]

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ