Żeby dobrze zainwestować posiadane pieniądze, trzeba posiadać wiedzę i spore doświadczenie rynkowe. Wielu inwestującym tego brakuje. Nie jest im również łatwo znaleźć odpowiedniego partnera, dzięki któremu mogą cieszyć się zyskiem. Partnerem spełniającym oczekiwania takich osób jest Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (TFI) Opoka.

Historia

TFI Opoka – https://www.opokatfi.pl/, istnieje od 2007 roku, jest firmą prywatną, która zajmuje się wyłącznie funduszami inwestycyjnymi zamkniętymi (FIZ), z publicznymi i niepublicznymi aktywami w portfelu. FIZ emituje certyfikaty inwestycyjne. Ich ilość jest określona warunkami emisji. FIZ ogranicza liczbę uczestników, którzy mogą do niego przystąpić.

Cele inwestycyjne są przez TFI z powodzeniem realizowane od lat, dają stabilne, dodatnie wyniki dla każdych warunków rynkowych. Oferta Opoki przeznaczona jest dla osób fizycznych i instytucji, które dysponują znacznymi środkami finansowymi.

Dlaczego warto skorzystać z Opoki

Doświadczeni eksperci TFI Opoka cieszą się doskonałą renomą w branży ze względu na swoje podejście do pracy. Inwestycje zawsze wiążą się z ryzykiem, dlatego też Towarzystwo zawsze bierze je pod uwagę, zanim podjęta zostanie decyzja o przeznaczeniu środków na określony cel. Zawsze dokonywane jest zestawienie potencjalnego zysku z ryzykiem. Niska płynność aktywa dla ekspertów z TFI równa się duże ryzyko.

Dokładność działania nie byłaby możliwa bez pogłębionej pracy analitycznej. Efektem analizy są wnioski, które Opoka formułuje, stawiając się w roli prywatnego inwestora. To niekorporacyjne podejście znacząco przyczyniło się do wysokiej marki Towarzystwa. Wyceniając spółkę, brana pod uwagę jest ich wartość fundamentalna. Z kolei absolutna stopa zwrotu generowana jest przez TFI dla każdych warunków rynkowych, jest o aktywa wyceniane na rynku publicznym i nie jest skorelowana z żadnym benchmarkiem.

Relatywna i absolutna stopa zwrotu

Cele inwestycyjne TFI są zasadniczo dwa – relatywna stopa zwrotu i absolutna stopa zwrotu. Zaletą pierwszego z celów jest spora kontrola inwestora nad inwestycjami. Dzięki temu może być pewny, że inwestując w dobrym momencie w czasie hossy, zarobi.

Z kolei fundusze absolutnej stopy zwrotu mają na celu osiągnięcie dodatniej stopy zwrotu z inwestycji niezależnie od tego, jakie są warunki rynkowe, czyli ceny obligacji, akcji, nieruchomości. W tej strategii inwestycyjnej częste jest używanie dźwigni, krótkiej sprzedaży i aktywne zarządzanie ryzykiem. Dużo zależy w tym celu od umiejętności i doświadczenia osoby zarządzającej funduszem absolutnej stopy zwrotu. Specjaliści z TFI Opoka należą do najlepszych na polskim rynku według danych serwisu Analizy.pl. Warto pamiętać, że absolutna stopa zwrotu jest nierozerwalnie związana z tak zwanymi funduszami hedgingowymi.

Więcej informacji w danym temacie przeczytać można na https://www.opokatfi.pl/aktualnosc/co-jest-absolutna-stopa-zwrotu-i-czym-sie-rozni-od-innych-celow-inwestycyjnych.

[Głosów:1    Średnia:5/5]

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ