Fundusze inwestycyjne powstały z myślą o inwestorach, którzy nie chcą zagłębiać się w mechanizmy działania giełdy i nie mają doświadczenia w obrocie akcjami czy innymi papierami wartościowymi. Przystępując do funduszu, musimy liczyć się z wysokim ryzykiem utraty kapitału, gdyż istotą jego funkcjonowania jest regularne inwestowanie, a bezpieczeństwo kapitału jest kwestią drugorzędną.

Oczywiście żaden fundusz inwestycyjny nie działa pro publico bono, dlatego trzeba nastawić się na wysokie opłaty i prowizje od transakcji. Mimo to, chętnych do inwestowania w ten sposób nie brakuje, a majątek ulokowany w funduszach liczony jest w setkach miliardów złotych. Szczególną popularnością cieszą się fundusze zamknięte – w ostatnich latach rozwijały się bardzo dynamicznie i dziś gromadzą więcej kapitału niż fundusze otwarte. Dlaczego coraz częściej skłaniamy się do tej formy inwestowania?

Fundusze zamknięte – tylko dla wybranych

Jak sama nawa wskazuje, fundusze zamknięte nie będą dostępne dla wszystkich. Przystąpienie do funduszu wymaga bowiem wykupienia certyfikatów inwestycyjnych, emitowanych w ograniczonej ilości i tylko w okresach subskrypcji. Część funduszy zamkniętych dopuszcza obrót publiczny, wówczas certyfikaty można wykupić na giełdzie, ale znów – tylko w określonej ilości.

Natomiast fundusze emitujące certyfikaty niepubliczne nie mogą przyjąć więcej uczestników niż określa prawo. W obu przypadkach liczba inwestorów jest ograniczona i stała, co odróżnia fundusze zamknięte od otwartych. Czasami trzeba czekać kilka miesięcy, zanim FIZ wyemituje certyfikaty i umożliwi przystąpienie lub wyjście z inwestycji.

Niedostępność tego rodzaju funduszu wynika również z wysokości pierwszej wpłaty. Aby inwestować w funduszu otwartym wystarczy 1000 zł i mniej, z kolei FIZ-y emitujące aktywa niepubliczne, wymagają aż 40 tysięcy euro na start.

Fundusze zamknięte – gdzie wyższe zyski, tam i większe ryzyko

Skoro fundusze otwarte są bardziej przystępne dla przeciętnego inwestora, skąd rosnąca popularność rozwiązań zamkniętych? Otóż FIZ-y oferują bardziej elastyczną strategię i więcej możliwości. Tego rodzaju fundusze mogą dokonywać operacji na:

  • papierach wartościowych
  • wierzytelnościach
  • udziały w spółkach z o.o.
  • walutach
  • instrumentach pochodnych
  • prawach majątkowych
  • rynku pieniężnym.

Większa różnorodność portfela inwestycyjnego pozwala wygenerować  pokaźniejsze zyski, a dodatkowo (przynajmniej teoretycznie) zdywersyfikować ryzyko. W porównaniu z funduszem otwartym, zamknięty wyznacza też wyższe limity transakcyjne`(nawet 20%). To zarówno zaleta, jak i wada, gdyż równolegle z możliwością wygenerowania dużego zysku, pojawia się większe ryzyko utraty kapitału. Drugą stroną medalu zamkniętych funduszy inwestycyjnych jest utrudnione wyjście z inwestycji z uwagi na niską płynność certyfikatów. Na wykupienie certyfikatów przez fundusz trzeba czekać nawet trzy miesiące, a sprzedanie ich na giełdzie jest stosunkowo trudne.

[Głosów:0    Średnia:0/5]

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ