Gdzie ulokować oszczędności

Branżowa prasa coraz częściej powtarza tezę, że Polacy coraz mniej chętnie oszczędzają. W bankach spada wartość depozytów, z giełdy i z funduszy inwestycyjnych odpływają inwestorzy. Czy są zatem jeszcze jakieś sposoby, aby przeciętny Kowalski mógł zarobić na własnych oszczędnościach?

Lokaty bankowe

Najpewniejszym produktem, który gwarantuje klientowi zwrot zainwestowanego kapitału oraz odsetki, naliczone od wartości zainwestowanych środków, są lokaty bankowe. Niestety ich oprocentowanie nie jest zbyt wysokie – obecnie lokata o oprocentowaniu nieco powyżej 2% to bardzo dobry produkt. W tym przypadku odsetki naliczane są według zmiennej stopy procentowej, a samo oprocentowanie podawane jest w skali roku. Najwyżej oprocentowane są depozyty krótkoterminowe, zwykle 1 lub 3 miesięczne. Klienci, którzy chcieliby ulokować swoje oszczędności w banku na dłużej, powinni się zdecydować na lokatę rentierską z odsetkami wypłacanymi z góry lub na któryś z depozytów wieloletnich.

Rachunki oszczędnościowe

Równie bezpiecznym sposobem na oszczędzanie jest otwarcie rachunku oszczędnościowego. W przypadku tego rachunku można na niego wpłacać nadwyżki finansowe, a raz w miesiącu skorzystać z darmowej wypłaty środków, co może być przydatne zwłaszcza w przypadku nieoczekiwanych wydatków. Oprocentowanie rachunków oszczędnościowych jest zbliżone do oprocentowania lokat, przy czym przy otwarciu rachunku oszczędnościowego nie jest wymagana minimalna wpłata jak to ma miejsce w przypadku lokaty.

A może obligacje skarbowe?

Obligacje Skarbu Państwa, choć przez wiele lat były najbezpieczniejszą formą oszczędzania, obecnie cieszą się słabnącym zainteresowaniem. Ich oprocentowanie zwykle jest porównywalne z oprocentowaniem lokat, ale jednocześnie klient musi zainwestować swoje środki na okres 5 czy 10 lat.

Giełda czy fundusze inwestycyjne?

Wysokie stopy zwrotu zapewniają fundusze inwestycyjne, które pozwalają na inwestowanie środków w fundusze o różnym ryzyku. Osoby, które nie do końca wiedzą, jak funkcjonuje giełda papierów własnościowych, powinny się zdecydować na fundusze akcyjne.

[Głosów:1    Średnia:5/5]

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ