Mając do dyspozycji wolną gotówkę, zapewne przychodzą Ci do głowy różne sposoby jej zainwestowania. W zależności od wysokości kapitału, możesz zabezpieczyć pieniądze na lokacie lub koncie oszczędnościowym, albo ulokować je w papierach wartościowych, nieruchomościach czy aktywach alternatywnych. Możliwości na „cudowne rozmnożenie” depozytu jest wiele, ale dziś chcemy Ci przedstawić inwestycje portfelowe.

Jak najprościej wytłumaczyć, czym są inwestycje portfelowe?

Co robisz z gotówką w portfelu? Oczywiście wydajesz jak chcesz i według swoich potrzeb. Za 150 zł zatankujesz samochód, za 120 zł uzupełnisz zapasy w lodówce, a za 30 zł kupisz bilet do kina. Sposób zarządzania swoim portfelem zależy tylko od Ciebie, masz pełną swobodę w wyborze dóbr i usług, za które chcesz zapłacić. Mniej więcej na tym polegają inwestycje portfelowe – na dowolności w zarządzaniu swoim kapitałem. Możesz inwestować w aktywa krajowe, jak i zagraniczne, papiery wartościowe udziałowe (akcje) i/ lub instrumenty dłużne (obligacje). Jednym słowem, gospodarujesz swoim kapitałem według własnej strategii inwestycyjnej, lokując pieniądze w różnych aktywach. Ale pojęcie inwestycji portfelowych jest znacznie szersze, co wyjaśniamy w następnym punkcie.

Charakterystyczne cechy inwestycji portfelowych

Zysk z inwestycji portfelowych generowany jest poprzez różnicę w stopach procentowych lub wahania kursu walutowego. W związku z tym, inwestorzy najczęściej lokują kapitał w papierach wartościowych zagranicznych spółek, np. inwestor z Polski kupuje pakiety akcji spółki amerykańskiej. Czy to oznacza, że polski inwestor chce przejąć „władzę” nad firmą z USA? Bynajmniej. W odróżnieniu od inwestycji bezpośrednich, inwestycje portfelowe mają na celu jedynie osiągnięcie zysku ze sprzedaży papierów wartościowych. Inwestor nie zagraża emitentowi akcji (obligacji), gdyż nie dysponuje papierami wartościowymi zapewniającymi sprawowanie kontroli nad spółką. Nie może zatem zasiadać w radzie nadzorczej, domagać się udziałów w zyskach czy w jakikolwiek sposób decydować o działalności przedsiębiorstwa.

Inwestycje portfelowe a inwestycje bezpośrednie

Inwestycje portfelowe dotyczą zwykle „wszystkiego po trochu”, np. kilkuprocentowych pakietów akcji i pojedynczych obligacji od różnych emitentów. Na takiej zasadzie działają fundusze inwestycyjne, które lokują kapitał użytkowników w wielu różnych aktywach. Zgoła inaczej postępuje inwestor bezpośredni, który wykupuje duże pakiety akcji w celu uzyskania jak największej kontroli nad przedsiębiorstwem. W tym przypadku nie chodzi już o zarabianie na różnicach w kursie akcji, ale o realny wpływ na przyszłość spółki. O ile inwestycje portfelowe mają charakter krótkoterminowy i spekulacyjny, o tyle inwestycje bezpośrednie polegają na wytworzeniu trwałej relacji inwestora ze spółką. Realny wpływ na działalność przedsiębiorstwa  powstaje wówczas, gdy inwestor dysponuje co najmniej 10-procentowym pakietem akcji lub 10% głosów na walnym zgromadzeniu.

[Głosów:1    Średnia:5/5]

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ