Zanim podejmiemy decyzję o zainwestowaniu swoich oszczędności, musimy dokonać oceny opłacalności całego przedsięwzięcia. Bierzemy pod uwagę potencjalne ryzyko, ale przede wszystkim wysokość możliwego zarobku. Najważniejszym parametrem dla każdego inwestora, służącym do obliczania zysków i strat, jest stopa zwrotu z inwestycji. O czym mówi nam ten wskaźnik, jak go interpretować i obliczać?

Po co obliczać wskaźnik zwrotu z inwestycji?

Najprościej mówiąc po to, aby wiedzieć ile zarobiliśmy lub straciliśmy na danej inwestycji. Stopa zwrotu wyraża stosunek zysku do zainwestowanego kapitału. Wartość wyrażona w procentach pomoże nam porównać rentowność różnych inwestycji i tym samym ocenić, które okazały się najskuteczniejsze i najbardziej opłacalne.

Przykładowo, jeśli na stopa zwrotu z jednorocznych akcji wynosiła 10%, a inwestycja w obligacje skarbowe zapewniła nam 4% zarobku w rok, wówczas zysk okazał się warty poniesionego ryzyka. Jednak jeśli obie inwestycje przyniosły nam 4% zysku, wówczas lepiej poprzestać na obligacjach, które są obarczone znacznie niższym ryzykiem.

Oprócz prostej stopy zwrotu inwestorzy mają do dyspozycji inne, bardziej skomplikowane narzędzia, m.in. efektywną stopę zwrotu, logarytmiczną stopę zwrotu i oczekiwaną stopę zwrotu. Korzystanie z różnych wskaźników rentowności to podstawowa czynność w świadomym zarządzaniu swoimi inwestycjami, charakteryzująca doświadczonego inwestora.

Jak obliczyć zysk z inwestycji?

Całkowita stopa zwrotu to najprostszy wskaźnik, opierający się na założeniu, że inwestujemy jednorazowo określoną sumę pieniędzy. Po zakończeniu inwestycji możemy wyliczyć go z następującego wzoru:

całkowita stopa zwrotu = (wartość końcowa / wartość początkowa – 1) x 100%

Jeśli zatem wydaliśmy na inwestycję 10 000 zł i po dwóch latach uzyskaliśmy 11 000 zł, stopa zwrotu z inwestycji wynosi:

(11 000 / 10 000 – 1) x 100% = 10%

Wartość 10% odnosi się do całego okresu trwania inwestycji (2 lata). Jeśli chcemy wiedzieć, ile inwestycja zarobiła w 1 rok, nie możemy po prostu podzielić stopy zwrotu przez dwa. Aby obliczyć średnioroczny zysk możemy skorzystać ze wzoru:

średnioroczna stopa zwrotu = [(wartość końcowa inwestycji / wartość początkowa)1/ liczba lat – 1 ]  x 100%

Nasza inwestycja przez rok zarobiła średnio:

[(11 000 / 10 000 do potęgi ½  -1 )] x 100% = 4,8%

Stopa zwrotu z inwestycji obliczana w ujęciu jednorocznym pomoże nam porównać zyski z kilku inwestycji o różnym czasie trwania (np. 5-letnich obligacji, 8- letnich inwestycji w nieruchomości, 2-letniego funduszu inwestycyjnego i 5-letnich akcji). Tym sposobem uzyskujemy rzetelny obraz naszych inwestycji i możemy sprawdzić, w jakim stopniu zyski pokrywają inflację.

Warto jednak pamiętać, że wskaźnik zwrotu nie uwzględnia takich kosztów jak: prowizje od transakcji, czynsz za nieruchomość czy podatek od dochodów kapitałowych. Dopiero po odjęciu wszystkich kosztów uzyskamy dokładny wynik inwestycji i możemy ocenić, która strategia jest najbardziej opłacalna i warta ryzyka.

[Głosów:4    Średnia:2.5/5]

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ