W co zainwestować 10 000 złotych

Kwota 10 000 złotych to stosunkowo wysoka kwota, którą najbezpieczniej jest zainwestować w produkty finansowe. Z jakich ofert warto skorzystać, gdy dysponujemy takimi środkami pieniężnymi?

IKE i konta zabezpieczenia emerytalnego

Przy wyższych kwotach, które mogą być zainwestowane z myślą o emeryturze, warto skorzystać z możliwości, jakie dają indywidualne konta emerytalne. Takie konto może być prowadzone jedynie przez jedną osobę, dodatkowo w przypadku śmierci właściciela konta zgromadzone środki pozostają do dyspozycji spadkobierców, ale nie są opodatkowane podatkiem od spadków i darowizn oraz podatkiem od zysków kapitałowych. W przypadku IKE należy jedynie pamiętać o limicie kwotowym, jaki obowiązuje przy rocznych wpłatach na taki rachunek. Podobną konstrukcję, jeśli chodzi o sprawy podatkowe, mają polisy oszczędnościowe, które również można zasilić jednorazową wpłatą. Nieco inaczej działają IKZE, które mogą być prowadzone jako rachunki inwestycyjne przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Przy takich rachunkach również obowiązują limity wpłat, ale można również skorzystać ze zwolnień podatkowych, co sprawia, że IKZE są ciekawym sposobem na oszczędzanie z myślą o emeryturze.

Fundusze inwestycyjne

Przy kwocie rzędu 10 000 złotych warto rozpatrzeć możliwość zainwestowania środków w jednostki funduszy inwestycyjnych. Wspomnianą kwotę należy podzielić na co najmniej dwie części, a następnie zainwestować je w instrumenty o wysokim ryzyku, które mogą wypracować wyższe zyski, oraz w instrumenty bezpieczne, oparte na produktach lokacyjnych. Wspomniana dywersyfikacja ryzyka jest wskazana, aby przynajmniej połowa środków zapewniała stabilny, choć niski zysk.

Jednak inwestowanie w fundusze inwestycyjne jest wskazane jedynie w przypadku inwestowania długookresowego. Inwestowanie na krótkie okresy, zwykle poniżej roku, powinno być związane jedynie z lokatami bankowymi czy rachunkami oszczędnościowymi, które zapewniają niewysokie ale za to stabilne zyski w stosunku rocznym.

[Głosów:1    Średnia:5/5]

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ