Wpływ doradztwa strategicznego na zarządzanie

Osiągnięcie wyznaczonego celu wymaga odpowiedniej współpracy wszystkich elementów składowych firmy. Każdy dział, każda jednostka i każdy pracownik muszą być zogniskowane wokół jednego kierunku, w którym powinna podążać organizacja.

Żeby tak się rzeczywiście stało, konieczne jest wprowadzenie zasad skutecznego zarządzania – zarówno w aspekcie finansowym, rynkowym, jak i społecznym czy środowiskowym. W realizacji tego zadania pomocne okazać się może oparte na odpowiedzialności społecznej doradztwo strategiczne, realizowane przez podmioty zewnętrzne. Chcąc osiągnąć sukces, organizacja musi zrozumieć, jak istotne znaczenie ma podejmowanie właściwych decyzji, które pozwolą firmie obrać kurs na zmianę, rozwój czy dynamiczny wzrost.

Istotna wspólnego celu

Głównym elementem doradztwa strategicznego będzie więc wykreowanie wspólnego celu, który wytworzy atmosferę kooperacji w ramach każdego poziomu zarządzania. Dzięki synergii działań i celów, realizacja założonych zadań stanie się po prostu możliwa. W osiągnięciu takiego stanu pomagają zróżnicowane strategie, obejmujące między innymi potrzeby rynkowe, rozwój rynku, dywersyfikację działań czy chociażby zarządzanie zmianą. Na tej podstawie możliwe jest wyznaczanie celów strategicznych, operacyjnych i taktycznych, które są istotne zarówno w ujęciu krótkoterminowym, jak i długoterminowym.

Fundamenty działania

Omawiane doradztwo strategiczne coraz częściej opiera się o CSR. Społeczna odpowiedzialność biznesu staje się bowiem coraz istotniejsza w aktualnej sytuacji gospodarczej. Dotyczy ona wielu ważnych ogniw firm takich jak ludzie, procesy, produkty i ich wpływ na środowisko naturalne. Odnosi się też do istotnych spraw związanych z interesem pracowników, dostawców, kooperantów, mediów, inwestorów i innych ważnych grup interesariuszy. Korelacja społecznej odpowiedzialności z celami strategicznymi to droga ma końcu której odkryjemy np. efektywność, produktywność, wzrost innowacji, profit czy wizerunek społecznie odpowiedzialnej jednostki rynkowej.

Realizacja założeń

Przyjęcie strategii CSR to jednak nie wszystko. Kluczowe dziś staje się jej wdrożenie. Praktyka pokazuje, że bez właściwej współpracy na wszystkich szczeblach działania organizacji, skuteczność założeń strategicznych może okazać się niewielka. Wdrażanie i zarządzanie w oparciu o społeczną odpowiedzialność, wymagana bardzo dużej elastyczności organizacyjnej. Otwartość na zmiany znacznie ułatwia redefinicję od lat panujących reguł i pozwala uwolnić potencjał organizacji i jej ludzi. Całość powinna zostać podszyta dobrą i otwartą komunikacją. Właściwa strategia w tym obszarze, to działania na linii firma-grupa docelowa wewnętrzna, jak i firma – grupa docelowa zewnętrzna.

Realizacja strategii CSR wymaga także uporu i ciągłego dążenia „po swoje”. Nie w każdej firmie etap wprowadzania zmian okaże się prosty i przyjemny. Spotkać możemy się ze sporym „oporem”, dlatego musimy go przezwyciężyć i oswoić. Najważniejsza w tej kwestii wydaje się być więc konsekwencja działania. W osiągnięciu końcowego sukcesu pomocna stanie się szczera współpraca z ludźmi obecnymi w firmie. Bez szczerych intencji, nie zaangażujemy pracowników i kadry zarządzającej, a tylko przy ich udziale, możemy liczyć na sukces.

Materiał zewnętrzny.

[Głosów:2    Średnia:5/5]

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ